روزهاي آخر ماه صفر، ياد مدينه، ياد مظلوميت ائمه و بقيع خراب شده ي كربلاي ايران و شلمچه!! قدمگاه ياران آخرالزماني امام عشق

-----------------------------

قرارگاه شهید وزین

محل استقرار واحد تخریب لشكر امام رضا عليه السلام- ديوار بديوار  شهر  اهواز - نه در نقاط دور دست

پشت كارخانه خانه سازي !!!!! و معراج شهدا  فعلي. شهيد محمودوند

------------------------------------------------------------------------

راهرو  ساختمان فرماندهي و قسمتهاي واحد تخريب

دو اتاق سمت راست، فرماندهي - تبليغات..... دو اتاق سمت چپ، ساكخانه يا همون تعاون - كالك و نقشه

آقا جلیل در بین بچه ها - پاسدارشهید علی دیمه - شهيد سید مومن - سال 1364

------------------------------------------------------

بدین رواق  زبرجد نوشته اند به خط جلی ***  که جز نکویی اهل کرم  نخواهد ماند

 از راست نفر چهارم فرمانده واحد تخریب شهید رضا نظافت

آقا جلیل  همچون نگيني  بين بچه هاي واحد تخريب

جمع مسئولان محور واحد تخريب - شهیدان رجب حبیبی- محسن عاشوری - هادی عباسی - نیک نفس

برسر سفره رنگين !!!! پتوهاي سياه  و ورق پليت بجاي درب 

 اسفند ماه سال 1390

---------------------------------------------

 یاد باد آنگه  خرابات نشین بودم و مست   ***   وانچه در مسجد امروز کمست اینجا  بود

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار   ***   صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم   ***   ترسم برادران غیورش قبا کنند

فرمانده واحد تخریب، شهید رضا نظافت

  

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه   ***   که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

شهيدان كاظمي-اخباري-نوراني-شاد- جانباز عليزاده نشسته - سال 1364

 

برو ای زاهد خودبین که زچشم من و تو   ***   راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود

حسينيه شهداي واحد تخريب - سال 1364

حسينيه شهداي واحد تخريب -سال 1390

جمع رزمندگان واحد تخريب - بسياري شهيد

چه راحت از تاريخي كه نه تكرار خواهد شد و نه برخواهد گشت!!!! گذشتيم

صبحگاه نيروهاي خط شكن واحد تخريب- بسياري شهيد

---------------------------------------------------------------------------------------

حلقه ی پیر مغان از ازلم  در گوش است   ***   بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

جنگ كه تمام شد، به شهرها برگشتيم !!! پي زندگيمان! تحصيلاتمان! و جبران عقب ماندگيهامان رفتيم

رهايتان كرديم !!! كه رهايمان كرديد

شلمچه- مسجد ولي عصر عجل الله- روزگاراني محل ديدباني بود- در حال خرابي !!!!!!!!! و رها شده

مسجدي كه از اولين دقيقه شروع جنگ تا آخرين لحظه آتش بس، زير انواع گلوله ها همچنان استوار مانده است

اما امروز از غم بي مهري دوستانش  ذره ذره  آب  ميشود و هر روز قسمتي از پيكر مطهرش دفن ميگردد

نميدانم  ما را چه شده است !!؟؟ براستي چرا تا بدين اندازه  رهايشان كرديم به امان خدا ... !!؟؟

چند متر آنطرفتر گمرك !! بندر !!! هتلها !!! مثل قارچ از زمين ميرود !! اما اين كنار، قبور ائمه بقيع  و مسجدي با آن قدمت رها شده

بدست خود تاريخ سرفراز جوانان اين مرز و بوم را دفن ميكنيم !!!!!!! دفن كرده ايم !!!!!  چرا !!!!!!؟؟