شلیک 34؛  روز حجاب و عفاف

سلام بر همه ی مومنان و خصوص مومنات

من که حواسم زیاد به این مناسبتها نیست! پیامکهایی برام اومد، که متوجه نامگذاری امروز بیست و یکم تیر ماه شدم

با شنیدن کلمه ی حجاب، بد حجاب، بی حجاب و.... حقیقتا حالم دگرگون میشه

شاید متوجه شدید ، چه حالی و چرا

چون خیلی از دوستان ما، با برخوردهای سلیقه ای، آبی به آسیاب دشمن ریختند، که سی ساله سنگش داره میچرخه

و هر چه کار خوبه ، له میکنه

خیلی بد، خیلی زشت و ناشیانه با مسئله ی بدحجابی برخورد شده

هر کسی راه افتاده، بنا به سلیقه ی خودش، بدون ارزیابی ومطالعه، بدون روانشناسی ودستورات دین، برخوردمیکنه

دشمن چقدر دقیق ، و ما چقدر کیلویی عمل میکنیم

اصلا و ابدا هماهنگی نداریم

مثل یه گروه ارکست، که هرکسی رینگ خودش رو بزنه!!! فکرش رو بکنید، چی میشه !! الان اینجوریه

حقیر حاضر نیستم، در این گروه ارکست که فاقد مربی ست، بنوازم 

از بس صداها قاطی شده ، صدای رینگ من هم گم میشه و بی تاثیر

به امید روزی که با حرکت دستان رهبر گروه ، هم آهنگ شویم

آنگاه آهنگی دلنواز بگوش خواهد رسید که همه رو به وجدخواهد آورد

الان هم حسب تکلیف بی تفاوت نیستم، گاهی میرم یه گوشه ای تنهایی یه آهنگی میزنم، یه تعدادی جمع میشن

اما کاش همه ی این آهنگها با هم جمع میشد، تا گوشها رو بنوازد و روح را صفا بخشد و تاثیر بیشتر بگذارد

کاش