شلیک 29 ؛ پیامکهای نامعقول 1

حقیر منبعد در نظر دارم، برای نقد و شفاف سازی بعضی نظرات شخصی و شاید منداوردی ، که در قالب پیامک وصول میکنم، اینجا بیارم، تا هم آفت شناسی کنیم! هم آفت زدایی و هم به افکار بعضی ها !!! که کجای کارن !! همراه با تاسف ، لبخندی هم بزنیم

شما خودتان قضاوت کنید

********

سلام

قراره 313 نفر بشیم

و از ده روز مونده به ماه رمضان تا آخر ماه رمضان

چهل روز دعای عهد بخونیم

از اذان تا 9 صبح

وعلاوه بر ظهور و سلامتی امام و سربازهاشون ! حوایج جمع همه رو مد نظر بگیریم

تا الان 41 نفر شدن !!! ه

تا ده امشب خبر بدید، چند نفر جمع کردید ؟؟؟

-----------------------------------------------

من بیشتر از همه غصه ی امام رو میخورم، که اینجور ارادتمندانی روکه میبینه، چه حالی بهش دست میده

من با دعا مخالف نیستم ، چهل روز که نه چهل سال باید تجدید پیمان کنیم با مولا

اما این آمار ارقامها، این حرفا که، میخوایم 313 بشیم !! اینا ادا اصوله! مسخره ست، آفته برای جامعه ی اسلامی

اینا میخوان 313 نفر بشن! خب هروقت شدن! امام رو نه! بگیدمن یه نفری رو خبر میکنم، تا فقط یه امتحان ازشون بگیره