شلیک 31 ؛ پیامک 3 ؛ کرامتهای ساختگی

بعضی اصرار دارن به هر قیمتی ، با هر وسیله ای، بوسیله ی شوک، کرامتی را به چیزی ربط بدن

 این همه استدلالهای عقلی و منطقی، چه دلیلی داره که به این چیزا رو می آورن

*************************

هشدار به وارثان شهدا

ما خون داده ایم

ده روز مجوز تفحص تو شرهانی گرفته بودیم ... ولی هیچ شهیدی تفحص نشد ... روز آخر با نیمه شعبان مصادف شد

صبح توسل کردیم، ولی تا غروب باز خبری نبود 

یکی از بچه ها شقایقی رو از زمین کند

الله اکبر... زیرش جمجمه ی شهید بود

خود پسر فاطمه عنایت کرده بود

اسم شهید بود، مهدی منتظرالقائم

-------------------------------------

سئوال، آیا مقام شهید فقط به ایناست ؟؟؟؟  آیا این روایتها باعث الگوسازی میشه ؟؟؟؟؟

نمیگم دروغه !! میگم : چرا  کلید کردیم رو اینطور چیزایی که دردی رو از منی که میخوام رهرو شهدا باشم دوا نمی کنه

چرا همش غیبی، ماورایی،  شهید رو معرفی میکنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟