شلیک 33 ؛ پیامک 5 ، روی مین

زمان جنگ ، رزمنده ها وقتی میخواستن برن رو مین، پوتین هاشونو در میاوردن

---------------------------------------

اولا، تو کجا بودی اون موقع

دوما، غلط کرده کسی که میگه رزمنده ها رو مین میرفتن، کارای ما در جبهه، بر اساس عقلانیت بوده

این مدت تو تخریب بودم ! یه نفر عمدا رو مین نرفته

پوتیناشو در میآورده !! عمدا !! به روی مین میرفته !! این که مسخره ست

دوستان احمق ما هم این چرندیات رو،حتی از تریبونهای مهم این مملکت به مردم میگن، آیا نباید یه ذره فکر کنن

اصلا این کار با کدوم عقل جور در میاد