الگوی 30؛ جوانان رزمنده ی امروز، دانشجویان بیدار و مخلص ، خار در چشم دشمن

بی بی سی فارسی به حضور و ارائه ی خدمات فرهنگی و جهادی خادمین راهیان نور به مردم کردستان،واکنش نشان داد

خطاب به مردم کردستان گفت

جوانان شیعه را از دزلی و مریوان بیرون کنید

مردم دزلی در مراجعه به خادمین: از حضور و زحمات شما تشکر میکنیم

خادمین شهدا : ما باعشق به مردم مسلمان کرد خدمت میکنیم

-----------------------------------------------------------

دلبریان : قدر خودتان را بدانید ، کارهایتان آنقدر مهم است، که به چشم خیره ی دشمن می آید

خسته ، ناامید و نگران نشید ، که پیروزی ، صد درصد از آن اسلام و حق است 

دشمنان خبیث، خصوص انگلستان !! روباه مکار و حیله گر پیر فرتوت ، که روی هر نامردی رو سفید کرده، درهیچ کجای تاریخ یک قدم، تنها یک قدم برای ما که بماند، برای هیچکس برنداشته !! خیلی ظریف و نامحسوس ، ده تا راست میگه !! یه دروغ هم لابلای این ده تا !! بدون اینکه متوجه دروغش بشی ، اگه حواست جمع نباشه ! کار خودش رو روی فکرت کرده

انگلستان رو باید با  لگد از این کشور انداخت بیرون

هر چه میکشیم از انگلیسه

قدیما یادمه، هر مشکلی پیش میومد، میگفتن : کار کار انگلیسیاست