ماموریت 15؛  آسایشگاه جانبازان ، واقع در پارک ملت مشهد، درب ورودی مقابل بلوار سجاد

بیست و چهارم تیر ماه سال 1391 ، کاروان دانش آموزی کرج، کوچکان بزرگ، زائرین امام، عاشقان وقدرشناسان فهیم

در میخانه بروی همه باز است هنوز   ***   سینه ی سوخته در سوز و گداز است هنوز

خیلی ها از در میخانه میگذرن، بی آنکه صدای مستانه ی مرغان عاشق بال شکسته را بشنون،،،،، هر گوشی این صدا را نشنود !!!!!!! ه

عاشقانند در آن خانه همه بی سر پا   ***   سروپایی  اگرت هست، در آن پا نگذار

اینان عاشقان، مردان آشنا یند  *** یاد آور بهنام ها ،حسین فهمیده هایند

هر کس شود غافل زاین آینده سازان   ***  مدیون آن ایثارها و جان نثاران

از من بپذیر  رمز مستی   ***   چون طفل صبور  در دبستان

دل را بگشا  بروی مستان   ***   بیزار شو  از هوا پرستان

این صفا و پاکی رو برای خودت حفظ کن، به کارای خیلی از آدمای بزرگ که نه!! آدمای سن و سال بالا !! مدرک بالا !! و.... نگاه نکن

مادر پیاله عکس رخ یار دیده ایم   ***   ای بی خبر زلذت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق   ***   ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

فرخ آن روز که از این قفس آزاد شوم   ***   از غم دوری دلدار رهم  شاد شوم

سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق   ***   لب نهم بر لب شیرین تو، فرهاد شوم

سر وجانی نبود  تا که به او هدیه کنم   ***   او سراپای همه روح و روان است هنوز

جز گل روی تو امید به جایی نبود   ***   درد عشق است به غیر تو دوایی نبود

عاقلان از سر سودایی ما بی خبرند

حلقه ی زلف تو زنجیر دل غمگین است   ***   از دلم جز رخ تو حلقه گشایی نبود

عاکف کوی بتان باش که در مسلخ عشق   ***   بوسه بر گونه ی دلدار خطایی نبود

غم مخور ایام هجران رو به پایان میرود  ***   روز وصلش میرسد ایام هجران میرود