ماموریت 16؛ کاروان پیاده شهر بجستان، زائرین امام و شهدای رضوی

  گلزار شهدای مشهد،درصبح 26تیرماه پذیرای زائرین عاشقی بود که پس از نه روز راه پیمایی امروز به کنار یاران آسمانی خود رسیده بودن، خسته بودن... اما کسل و پژمرده نه ! لذت میبردن ... و شاداب بودن 

این یعنی عشق

به کنارمزارسرداری آمده بودن،که بیابانهای داغ خوزستان،رمل های فکه وچزابه...شاهد شناسایی ها وراه پیمایی های شبانه ی اوست

بیاد شهید ولی الله چراغچی، معاون لشکر 5 نصر

ثواب روزه و حج قبول آنکس برد   ***   که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

مقام اصلی ما گوشه ی خرابات است