عبرت 20 ؛ اس لا م مظلوم

پرسیده : انگیزه ی شما از تحمل این گرسنگی ها و تشنگی ها چیه ؟

برای اطاعت دستور خدا، چون خدا امر کرده، من هم اجرا میکنم

احسنت، بارک الله، پس تو همه جا مطیع دستور خدا هستی؟ و خدا هر چی ازت بخواد نه، نمیگی؟؟!!؟؟

مکثی کرد 

 البته همه جا ..................  ه

چی شد؟ همه جا، نه؟  چرا ؟ مگه الان نگفتی مطیع دستور خدا هستی!؟ 

آخه !!!!!!! ه

آخه چی ؟؟

خب، بعضی دستورات رو نمیشه  !!!!!!!!!  ه

نمیشه ؟!؟ مگه به خدا شک داری ؟ مگه خدا دستور اشتباهی رو میده؟ مگه خدا دستوری خارج از توان ما میده ؟

نه !!!!  ولی

ولی ، چی ؟؟؟

آخه ، مردم ! دوروبریا ! اقوام !! ناراحت میشن ! شاید دیگه باهام قطع رابطه کنن ! افطاری دعوتم نکنن ! و

پس  دستور خدا چی میشه ؟!؟