شلیک 39 ؛ مظلومیت خدا

آدم باید بر مظلومیت اسلام، خون گریه کنه

به این مضمون

یه نفر نزد حضرت امام خمینی رحمه الله علیه رسید؛ عرض کرد

من گاهی اوقات در خلوت خودم برای "مظلومیت خدا"  گریه میکنم

آخه ،همه چیز به ما داده ،هر چی داریم از اوست، ولی به اندازه ی رئیس اداره مون، به حرفش گوش نمیدیم

او هم نه اخراجمون میکنه و نه اضافه کارمونو قطع میکنه

چقدر خدای مظلومیه

آقا فرمودند : اشکال نداره ، گریه کن......  ولی لفظ مظلومیت رو برای خدا بکار نبر. ه

بر زبان چیزی و در دل  چیزها .......  ه

------------------------------------------------------