عبرت 23 ؛ نگاهی به خود

بعضی وقتها از بیرون، به خود نگاه کردن خیلی خوب است

تا وقتی که پشت فرمون نفس، رانندگی میکنیم، و به دور و برمون توجهی نداریم، از نحوه چرخیدن، چرخا  بیخبریم

اما از بیرون که نگاه میکنی، متوجه عیب و ایرادات میشی 

چطوری برای دیدن ظاهرمون جلو آیینه میریم، یا از اطرافیان و دوستامون، که از بیرون نگاهمون میکنن،نظرخواهی میکنیم

برا  اخلاق و رفتارمون ، جلو آیینه رفتیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ماه مبارک رمضان ، فرصتی ست برای دیدن خود، در آئینه قرآن، اصلاح و جبران کمبودها

---------------------------------------------------------