عبرت 26  ؛ انفاق

سوره منافقون آیه 10

وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین

ای مردم. انفاق کنید از آنچه که روزی شما کردیم، پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد ، در آن موقع با حسرت گویید

پروردگارا ، آیا میشود مرگ من را کمی به تاخیر بیندازی تا اینکه صدقه و احسان و انفاق بسیار کنم و از بندگان صالح و نیکو کار تو شوم

--------------------------------------------

ای دلبریان ، آیا این کلام خدا را نمیبینی

پس به خود آی ، تا دیر نشده  و ملک الموت جانت را نگرفته اند ، شاید این رمضان آخر تو باشد

تا فرصت باقیست ، غنیمت شمار ...  که برگشتی در کار نیست

---------------------------------------------------------------------------