عبرت27 ؛  سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان هم گذشت

این ماه رمضان نیست که میگذره، لحظات و روزهای عمر من و توست ؛ که همچو ابر میگذره

سالیان سال قبل از اینکه من و تو به دنیا بیایم، ماه رمضان بوده ؛ بعد ما هم خواهد بود و تا قیامت ..... ه

سفر آخرت  "" مرگ "" را میبینم ، عزیزانم را بدست خودم، بخاک میسپارم ... اما هیچ ...... انگار نخواهم مُرد

غفلت ، از این بالاتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یه نفر بهم زنگ زد، پرسید : بیدارید ؟

گفتم : سرم که به سنگ لحد بخوره ، بیدار خواهم شد

مگه نشنیده اید ، که فرموده است

اکثر مردم  در خوابند!! وقتی میمیرند، آنگاه بیدار میشوند

----------------------

امام خمینی رحمه الله علیه : خدایا ، مرا تا قبل از مُردن، بیدار کن

------------------------------------------------------------