عبرت 28 ؛ ا س لا م مظلوم 

نمیدونم تا چه اندازه این  وعده وعیدهایی رو که خدا تو این ماه ، خصوص ، به گنه کارا داده ، باور داریم

چه تخفیفهای ویژه ای رو قائل شده و از اون طرف نفس کشیدن یه روزه دار رو، براش ثواب مینویسه 

 مگه ، اداره ی دارایی، اعلام نمیکنه: تا این تاریخ، هر کس مراجعه کنه، تمام  تاخیرات رو میبخشم

و یا راهنمایی رانندگی : گاهی جریمه ها رو، میبخشه

حوزه ی نظام وظیفه ، سربازای فراری و غائبین رو، میبخشه ... و.......... ه

بعد ما چطوری برا گرفتن تخفیف و بخشش جریمه ها میدویم ؟؟!!!؟؟؟ ه

 حالا هم خدا میخواد تو این ماه ، زندانیان حبس ابدی نفس رو، اعدامی ها رو، ببخشه

آیا من گرفتاری ندارم ؟!؟ اسیر هوا و هوس  نیستم ؟؟ آیا میتونم ادعا کُنم حریف شیطون شدم ؟!!؟

آیا تو این فرصت نباید کاری کنم ؟ نمیخوام این اعتیاد گناه و عادات خانمان سوز رو  ترک کنم ؟

فرض کن

حکم اعدامت رو صادر کردن، درضمن یه فرصتی هم برا تجدید نظر تا یه تاریخی بهت دادن، خدا وکیلی چکار میکنی؟!؟ 

مادر پیرت رو، پدرت رو ... و هرآبرومندی رو که بتونی پیدا میکنی، واسطه میبری تو دادگاه

اصلا خودت، راست وحسینی  میری اعتراف میکنی

مشکلاتت رو، گرفتاریاتو، ضعفاتو میگی ...ازش میخوای کمکت کُنِه... مطمئنی دست خالی برنمیگردی

آخه خودش گفته، پا شو بیا میبخشمت

الان این فرصتی رو که بهمون دادن ،کمتر از اون موقعیته ؟؟؟؟

انگاری خدا هم  دنبال بهانه ست ، که آدمو تو این ماه  ببخشه

اما بعضی اونقدر بیچاره اند ، که از این تخفیفا استفاده نمیکنن  !!!! ه

پس  تا دیر نشده و تاریخش نگذشته ، باید بجنبم

آخه چهارده روزش گذشت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ه 

---------------------------------------------------------------