الگو 33 ؛  جا نمونید

من یک آدم بیچاره ، متضرر و خسران دیده ای هستم، که ضرر بسیاربسیار بزرگی کردم

من از قافله ی شهدا ... از قطار بهشت ... جاموندم

حسب وظیفه و ادای دین به یاران شهیبدم ، آمدم به شماها  بگم ، مثل من ، ضرر نکنید !! ه

حواستون به قطار موقعیتها و فرصتها باشه ! جا نمونید! که فرصتها برنمیگرده

شهدا ، خیلی زرنگ بودن ... از فرصت پیش آمده کمال استفاده رو بردن ! بارشونو بستن !! الانم حالشو میبرن

زرنگی رو از شهدا، باید یاد گرفت

فرق اونا با من ، در همین نیت و اخلاص شون بود

ارزش اعمال و قیمت آدما ، بستگی به میزان اخلاص و پاکی نیت اونا داره

شهدا، مخلص بودن، هر کاری میکردن، برا خدا بود، هیچ توقعی نداشتن، حتی مواظب بودن کسی نفهمه

و بالاتر اینکه ، وقتی کسی از کارش بو میبرد، ناراحت میشد و دست به آسمان بلند میکرد

خدایا، من فقط برای تو کار میکنم ... دوست ندارم، خلق تو از من قدر دانی کند

------------------------------------------------------------------

روزه را بر شما واجب کردیم، تا اخلاص شما را بیازماییم