عبرت 29 ؛ ... امام مظلوم ... حسن مجتبی علیه السلام

از روزی که آدم بر این کره خاکی پا نهاد...حق و باطل را همراه خودش آورد ... ه

و از همان روز اول دعوا بین آن دو آغاز و تا قیام قیامت، ادامه خواهد داشت

ریشه ی این نبرد زیاده خواهی، ظلم و قانع نبودن عده ای  و در مقابل مقاومت و عدم تن دادن عده ای دیگر

قابل توجه اینکه ، در این نبرد، همیشه خون حق و هابیلیان بر زمین ریخته است

اما حق، هیچگاه نابود نگردیده و باطل هم  به پیروزی مطلق  نرسیده

دلائل این دو کاملا  روشن  و عقلانی ست؛ ضمن اینکه، از عالم بالاهمه ی این اتفاقات بطور دقیق رسد میشه

دنیا، محل مبارزه ، مسابقه و امتحان است

این گوی و این میدان

خالق هستی، فرمول دنیا رو بسته و تا آخر هم هیچ تغییری نخواهد کرد

هر طرف در رسیدن به اهدافشون،  حق یا باطل ،  اهل تلاش باشن ، موفق خواهند شد

الاانسان ما سعی

و الا اگرامام معصوم ، حسن مجتبی علیه السلام ،  هم بالای سرشان باشد

ولی اهل مبارزه، تلاش، مقاومت و اطاعت نباشن ، موفق نخواهند شد ... تا چه رسد به یک مجتهد شجاع و فهیم

خدای متعال، مفت، چیزی به کسی نمیده ... ولو اگر شب و روز ذکر بر لب داشته باشند !!!!!!!!!!!!! ه

-----------------------------------------

ماه رمضان، ماه تمرین ، اطاعت ، مقاومت و مبارزه با رفاه طلبی و تنبلی ست

اگر رمضان واقعی را درک کنیم، بر دشمنان بیرون هم پیروز میشویم