عبرت 30 ؛ شناخت امراض

مهمترین ، اصلی ترین ، کابردی ترین عمل در ماه رمضان، تفکر به هدف خلقت وشناخت امراض روحی ، روانی ست

همه ی ما ، خدا را قبول داریم

رو به قبله ، نمازمان را میخوانیم

اعمال عباذی را  انجام میدهیم

پس چرا ، باز در جا میزنیم!! به یه سربالایی که میرسیم !! عقب عقب، برمیگردیم

هر کس خودش بهتر میداند و خودش را میشناسد!! که عیب کارش، عیب موتورش از کجاست

من عیب خودم رو میگم

چون عملی تمرین نکردم !!!!!!!!!!!!!!!! ه

دعا میخونم ! قرآن میخونم ! و .......  اما همش تئوری !!!!!  نه به اون آیه فکر میکنم ! نه به معنیش عمیق میشم

خب معلومه که ،عمل نمیکنم

اول تعقل ، تفکر!! بعد تحول و احساس کمبود و آنگاه آغاز تمرین .....  ه

چون تمرین نکردم و فقط  خوندم و رد شدم

حین رانندگی پشت زندگی اجتماعی، همش میزنم به جدول !!! میندازم توی جوی

یکی از بهترین مواقع تمرین، همین لحظه ی افطاره

همه میدون سر سفره !! تو بایست ، نماز اول وقتت رو بخون

همه له له میزنن، برا خوردن و نوشیدن !! تو لحظه ای رو صبر کن

چرا روزه هام ،  فقط گرسنگی و تشنگی ست، تاثیر چندانی در ساخته شدنم ندارد!!چون تمرین نمیکنم

اگه راست میگی، قدری ..... فقط قدری،  صبر کن !! دیرتر سر سفره برو

بعد آثارش رو میبینی و در خودت احساس میکنی

همه ی اون ده پونزه ساعت نخوردن ، یه طرف، تاثیر تقویت اراده و روح همین چند دقیقه یه طرف

یکی از روشهای مبارزه با نفس ، که خیلی از شهدا در جبهه داشتند

سفره که پهن میشد، میرفت بیرون ، لحظاتی بعد برمیگشت ... ه

بر خلاف میل و دلش عمل میکرد

پرواز بطرف خدا، پیمودن کمال الهی ...عبور از موانع ،  از سر همین سفره ها شروع میشد

آنها که از سیم خاردارها در جبهه گذشتن .... اول ازهمین لذتها و چرب و شیرینها گذشتن

-----------------------------------------------------------------------