الگوی 35 ؛  .... شب احیا ؛ شب احیا ارزشهای فراموش شده

قراره تو این آخرین فرصت ویژه  من از چه کارهای اشتباهی توبه  کنم ؟؟؟!!؟؟ 

میدانم که این فرصتها برای اصلاح رفتار من  , جامعه ست

دنیایی که باید آخرتم در آن ساخته شود

فردی نزد امام صادق علیه السلام رسید وبا شکوه از آخرت خود ابراز نگرانی میکرد... حضرت فرمودند

ببین دنیایت چگونه است ، آخرتت هم همانطور است

براستی گناهان امروز ما چیست ؟؟

چهار رکعت نماز قضا  و ...... ؟؟؟؟؟

یادمان نرود، قاتلین علی علیه السلام، قاری قرآن و نماز شب خوان، بودن

آنهایی که حسین علیه السلام و یارانش را درکربلا مظلومانه با آن طرز فجیع کشتند، به دین پیامبراسلام، بودن

چرا علی را کشتند و چرا فرزندانش را منزوی و همه را به شهادت رساندند؟و چرا مهدی موعود ظهور نمیکند؟

فقط به یک دلیل

دنیا طلبی ما مسلمونا

آیا امروز نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به نظر حقیر ؛ علی علیه السلام ، هنوز هم در گوشه ی خانه ست و از جهل امت سر در چاه دارد

تمام تابلوها ، مرا به دنیا میخواند ... تجمل گرایی !! چشم و هم چشمی

روح معنویت از زندگیمان رخت بر بسته !! در پی آن آرامش هم نداریم !! زندگی ها مان تلخ  شده است

خدا کند، این احیا ها ، ما را به خود آورد

خدایا ، توی این شبها میخوام برای خودت باشم

خدایا ؛ چه دلهایی را که بخاطر بریز و بپاش زندگیم، نگران کردم

چه چشمانی را که به گریه ی فقر و نداری، اشک آلود کردم

و چه زندگی هایی را که بخاطر مجلس باتجملاتم ، بهم زدم

خدایا ، میدانم باعث ترویج این گناهان بودم

تاثیر دعاها، از سفرهای پاک و بی ریا بود، از زندگی های با محبت

یاد همسنگرانم بخیر

یاد آن همدلی ها ... هم دردی ها... صفاها.... بخیر

سفره های نفاقی ... که دلها را از هم دور کرده

خدایا ؛ از اینهمه اسراف توبه میکنم

سرداران و مردان بزرگی که به دنیا تعلق نداشتن

علاقه ی دنیا را به دل راه ندادن، عاشق خدمت بودن

خدایا ، اصلا من  تا الان این خطاها را گناه نمیدانستم  و به حساب نمی آوردم

خدایا ، غافل بودم ، نفهمیدم

من از زندگی علوی، از ارزشهای اسلامی و انسانی فاصله گرفتم

چه مبالغ بیهوده ای که هزینه نکردم

اما در نزدیکی من، بندگانی که برای نان شب محتاج بودن

خدایا ، از مادران مهربانی که مرا با سختی بزرگ کردن

اما امروز که به مدارج علمی رسیده ام .. در مقابلشان عرض اندام میکنم... خدایا، مرا ببخش

خدایا ، تو برای حفظ حرمت زن و کانون خانواده ... دستوراتی دادی ... و من توجهی نکردم

در مجالس اقوام و خویشان رعایت محرم و نامحرم را نکردم

خدایا، در این شب عزیز قول میدهم، مقید به حرام و حلالت باشم

خدایا ... گناهان، لذت نجوای با تو را در من از بین برده ... لذت عبادت را بمن بچشان

خدایا؛ من در زندگی رضایت دیگران را بر رضایت تو ترجیح دادم

دیگرانی که مرا برای خودشان میخواهند ... ولی ای مهربان، تو مرا برای خودم میخواهی

خدایا ، فقط نمیخواهم امشب با تو باشم... روحیه ی دوستی و رفاقت با خودت را نصیبم کن

که بهترین دوست هستی