عبرت 35 ؛ ا س لا م  همیشه مظلوم ... امان از منافقین 

احیا شب بیست و سوم ، حرم رضوی

امروزه مظلومیت علی برایم ملموس شده

مهمترین مظلومیت او عدم شناخت جامعه از او بود

مردم علی را نشناختن ... یعنی عده ای با هم ائتلاف کردن، که علی مهجور بماند

مرام علی ... فرهنگ علوی... به حاشیه رانده شد به آن عمل نشد

خواص دنیا طلب !!  اذهان را منحرف کردن و با درآمیختن کلام حق و باطل ... جامعه را از هدف بعثت و انقلاب اسلامی دور کردن ، تا به اهداف خود ، که ریاست چند روزه ی دنیاست !! برسن

حرکت نرم انحرافی در بعثت اسلام، از بعد رحلتش آغاز شد

ترویج روح تجمل گرایی !!! باند بازی !!! تقسیم قدرت بین گروهی خاص !! علی را حذف کردن

بعثت و انقلاب و اسلامی  که،  ساده زیستن و مردم داری جزو ارزشها و ارکانش بود، توسط بعضی خواص عملا به تمسخرگرفته شد

نطق های معاویه در انظار مردم ، آنقدر منافقانه بود که عده ای را فریب داد

علی همچنان استخوان در گلوست ....  ه

تنها راه رستگاری یک جامعه آن است که

حق را بشناسند

عملکرد افراد! نوع برخوردشان با دنیا ! با پست و مقام ! میزان برداشتشان از خزانه و بیت المال ! روحیه ی انتقادپذیری ! اجرای قانون برای خود و نزدیکان ! میزان حضور در صحنه های ایثارگری ! میزان هم خوانی و همراهی حرف ، با عمل در ناطق هایی که میکنن ! میزان تفاوت خلوت و جلوت ! و...... ه

---------------------------------------