شلیک 40  ؛ و اما اجلاس غیرمتعهدها در کشور قدرتمند و اسلامی ایران

براستی اقتدار و قدرت امروز نظام ما در دنیا، علیرغم تمام نامردیها و دشمنی ها ،در سایه ی چیست ؟؟؟؟؟؟

با همه ی برکات و دستاوردهایی که بحمدالله اجلاس داشت... اما یادمان نرود

دویست هزار شهید، که بهترین جوانان این کشور بودند ، خود را فدایی اسلام کردند

مادران دلسوخته ی شهیدان ، که جوانان عزیزشان را به دست خود برای دفاع از نظام اسلامی، به کربلا و قتلگاه فرستادند

یادمان نرود ، جوانانی که در بهترین و بانشاط ترین سالهای عمر به جبهه رفتن و سلامتی خود را تقدیم این نظام کردند

سالهاست ، متحمل درد و رنجند و روی تخت ها  پیر شدند

یادمان نرود ...  پاها ، دستها... در راه حفاظت از این کشور قطع شد !! چشمها کور شد !!....ه

که امروز آقای وزیر!!  آقای وکیل و........ سرش را بالا میگیرد

یادمان نرود ... اگر نبودند این مردم وفادار و صبور، که امام  آنها را "ولی نعمتان"  نامیدند، الان باید در سیاه چالها میبودند

این مردم ما را از ذلت به اوج عزت رساندند

واگر نبودند این جوانان بی توقع و مخلص، که با تمام کمبودها برای دفاع از کشور،  خود را حقیقا، به آب و آتش  زدند

و اگر آن  روح ساده زیستی نبود

و اگر آن توسلات ، دعاها و مناجاتهای  خالصانه  رزمندگان  در سنگرها  نبود

و اگر درد و رنج  پابرهنگان یادمان میرفت

مطمئن باشید این گرگهای درنده ، قلع و قمعمان میکردند

بدانیم ، بدانند

تمام موفقیتهای ما در تمام عرصه ها ، مرهون  رزم ، فداکاری ، اخلاص شهیدان است

هر چه داریم از تلاش و مجاهدتهای جوانانی که دیروز و امروز از دل این ملت پای به عرصه ی مبارزه گذاشتند

و نیتها و خدمات صادقانه شان توجه الهی را به این کشور جلب کرد

مهمترین دستاورد این اجلاس در داخل ، باید توجه بیشتر به اصل و اساس این اقتدار که "مردمند" باشد

توجه ، احترام ، خدمت و نوکری به این مردم ، ضمانت اقتدار و عزت این کشور است

همین