نشاط 21 ؛ ماچ های محمد

 محمد، از اون رزمنده های فوق العاده بانشاط و سرزنده ی واحدتخریب بود 

سالهای اول جنگ ، یه پاشو جلو فرستاد ، بهشت

اما همچنان تا آخر جنگ ایستاد و از خیلی رزمندهای سالم هم ، جلوتر بود

بعدا ازش بیشتر براتون خواهم گفت

من همیشه از دست ماچ و بوسهای ایشون فرار میکردم

همه ی بچه ها از سوت خمپاره به سنگر میدویدن، من از آمدن محمد

شمارو به خدا، نگاه کنید، آخه این طرز بوس کردنه

اثرش  تا روزها بعد روی لپ بچه ها میموند

نزدیک مرخصی رفتن بچه ها که میشد، قدری راحت میشدیم

میگفتن: یکی از خانواده ها که بچه ش مرخصی میره و روی صورتشو آثاری میبینه

فک میکنن  بچه شون مجروح شده

دیگه محمد از اون به بعد نزدیک مرخصی رفتن بچه ها حواسش بود