الگوی 37 ؛ 

السلام علیک یا رسول الله (صل الله علیه و آله وسلم

امروز با خبرهایی که میشنویم ، خیلی از آیات قرآن ، برایمان عینی میشود

تاریخ سراسر مقابله ی با اسلام ...  با حق .... برایمان تداعی و ملموس میشود

یا رسول الله

ما در این کتاب آسمانی، خوانده ایم که، دشمنان بی منطق و زیاده خواه، وقتی در مقابل استدلالها و حتی معجزات شما کم می آوردن، لجوجانه و مغرضانه  نسبت بشما اهانت روا میداشتن

یا رسول الله

دشمن امروز، همان دشمن است و این امت، امت شماست

یا رسول الله

ما میخواهیم پیرو قرآن باشیم وخواهان آزادی ملتها ، با احترام به کرامت همه ی انسانهاییم 

امروز هم جنگ احزاب است

یارسول الله

همانگونه که در احد، برای تضعیف روحیه ی یارانتان، شهادت شما را به دروغ بین لشکریان اسلام شایع کردن، امروز هم دررسانه های خود شایعه پراکنی میکنن و با ترفندهای گوناگون قصد شکاف در صفوف مسلمانان را دارند

یک فریب خورده ی مصری را نماد مسیحیان معرفی میکنن ، تا جنگ فرقه ای به راه بیندازد

مسلمانان را در مقابل مسیحیان قرار دهند! جنگهای صلیبی را تکرار کنند! ملتها را بجان هم بیندازند

و از آب گل آلود ماهی بگیرند

امروز جنگ مسیحی و مسلمان نیست، جنگ ایران با آمریکا نیست!! جنگ ، حق با باطل است

مسیحیان آزادی خواه، شیعیان عاشورایی، سنی های پیرو قرآن و تمام انسانهای پاک فطرت همه در یک جبهه ی واحدند

بر علیه حاکمیت ظلم بر دنیا ، در راس آنها صهیونیستهای خبیث

------------------------------------------------------------

ادامه در قسمت بی رودر بایستی ، پست 44