شلیک 42 ؛ جبهه ی مظلوم ....  شهدای غریب

نظر یک خواننده ی عزیز قسمت شیرین کاریها ، پست شماره 13 ؛ جلیل در آب

نام: آستین خالی
زمان: 22:23
تاریخ: 26, 6, 1391
متن پیام: خیلی خاطره قشنگی بود، انگار مث یه فیلم جلوی چشمام اومد.

پاسخ فابریک ؛ 42

سلام

اینا رو به وزارت خونه ی ارشادعزیز بگو
به ..................... بگو
نمدونم به هر کس که تاثیری بر سینمای جنگ  داره بگو

به هر کی میرسی بگو ، شاید یه نفر پیدا شد یه کاری کرد !!! شاید
به  تلویزیون  بگو 

یه اتفاق کوچولووجذاب جبهه رو کتبی روایت کردن!حرف زدن! نوشتن !مثل یه فیلم جلو چشم جوون ما اومده

اگه اینا فیلم بشه !! چی میشه
اگه بشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  اگه

مگه نه جناب تلویزیون و سینما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خب ، یه چیزی بگو
چرا اینا رو فیلم نمیکنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشکل از کجاته ؟؟؟؟؟

تا نابرده رنج !!  اخراجی ها رو داری !! چه غم داری
طفلکی فرهنگ جبهه! شهدا ، چقدر مظلومن !! شدن گوشت قربونی

در پایان بگم... جسارت به شما نشه، به در گفتم، که دیوار بشنوفه