شلیک 47 ؛ ناگفته های جنگ به روایت فابریک در هشت روز

دفاع مقدس 3

مظلومیتی که بود ... محرومیتی که همچنان باقیست

رزمندگان و مدافعان مخلص در طول هشت سال جنگ، با کمترین امکانات درچندین جبهه میجنگیدن

جبهه های اصلی >>  جنگ با نیروهای پیاده و زرهی مهاجم بعثی صهیونیستی

جبهه های فرعی >> جنگ با موانع، میادین مین، کانالها، رودخانه ها، کوهها، بیابانها، زمینهای مسلح

جبهه های طبیعی >> آب و هوای داغ بیابانهای خوزستان! سرمای شدید کوههای کردستان! انواع جانوران

جبهه های داخلی >>جبهه ای که از همه سخت تر و دردهایش جان کاه تر و جراحتهایش در روح و روان، ماندگار، که هنوز التیام نیافته است ، جبهه ای که همچنان باقیست

جنگ با،  دوستان احمق، خودی های راحت طلب و سفیدپوستان جمهوری اسلامی

ذهنتون برا دیدن اونا به جاهای دور، آمریکا ، انگلیس و یا تهران نره! از اون ور آبی ها تا حالا زیاد گفتن

اما متاسفانه از خودمون نگفتیم !!!! پس لطفا از "جبهه " جایی دیگه ای نرید

قرار شد ناگفته های جنگ رو بگم 

توی جبهه ها ! پشت خاکریزها ! توی سنگرها ! در رکاب امام معصوم ! ما از این جنس دشمن داشتیم  و داریم

جسمشان در کنار امام! فکرشان در مقابل امام!!!  جبهه را، فرصت و غنیمت میدانستن! نه برای خدا، برای دنیا

و آینده ی پس از جنگ

-------------------------------------------------------

کُد شناسایی ! محک، اجناس اصلی و قلابی

یکی از مهمترین شاخصه ی اجناس اصل>>  استقامت و ماندگاری آنهاست

چه کسانی تا به امروز، پشت همان "خاکریزهای فکری شلمچه" مانده اند!؟؟

---------------------------------------

کسی که از ره تقوی قدم برون ننهاد *** بعزم میکده اکنون ره سفر دارد

توضیحات عکس. قسمت جبهه امروز. الگوی 10

خدایا، روحیه ی مجاهدتهای دهه ی 60 را همچنان در جان جوانان ما، پیشکسوتان ما زنده بدار

و ملت ما را از درک مجاهدت اقتصادی و فرهنگی امروز محروم مگردان