الگوی 40  ؛ جهاداقتصادی 3

تاریخ اسلام سراسر مبارزه ، با شیاطین بوده است

تمام پیامبران الهی، امامان معصوم علیه السلام و همه ی شهیدان، در این مبارزه فدا شدند

قرآن مجید سراسر روایت این قصه هاست

قصه هایی برای الگو برداری، عبرت گرفتن و درس زندگی به بندگی خدا

اصلا انسان برای مبارزه آفریده شده است

مبارزه با شیطان درون، هوا و هوسها. وسوسه ها و شیاطین بیرون انسانهای ظالم و زورگو

دنیا محل مبارزه ست !! میدان مسابقه ست

وتنها  آنهایی با موفقیت به خط پایان و مدال طلا میرسند که، خسته ! ناامید ! مایوس  نشوند

اهل استقامت باشند !! همان چیزی که خیلی از مسلمانان و ورزشکاران کم دارند

  یا اصلا وارد مسابقه نمیشن و در مدینه و مکه، کنار اهل و عیال خود میخسبند ... یا از بین راه برمیگردند

تنها آنهایی شعب ابی طالبها را ، کربلاها را ، 8سال جنگ را و ناملایمات و سختی های دین داری را تحمل میکنند که

اهل استقامت باشند

فاستقم کما امرت

همان چیزی که پیامبر بزرگوار، را از آینده ی امت اسلام نگران کرد