سنگر 1

سنگر یاران شهید

محفل عشق ست؛ شمع  شب تار در این وانفسای روزمرگی هاست ؛ پاتوق دوستداران و خسته دلانی ست که مشتاقند، لحظاتی با

شهدا خلوت کنند و دور از هیاهوي شهر، در خلوت خود، به شلمچه، فکه ، طلایئه بروند ... روح  و جان را جلا داده

دل از تعلقات دنيا كنده ، كربلايي بشوند

یک قصه بیش نیست   " غم عشق " ه

شهید جلیل محدثی فر

فرمانده گردان غواصی یاسین

المنته لله  که  درمیکده  باز ست  ***  زان رو که مرا  بردر او  روی نیازست

خمها همه در جوش و خروشند زمستی  ***  وآن   می   که در آنجاست  حقیقت،  نه مجازست

از وی  همه مستی و غرورست و تکبر  ***  وزما  همه  بیچارگی و عجز و نیازست

رازی که  برغیر  نگفتیم و نگوییم  ***  با دوست بگوییم  که او  محرم رازست

در کعبه ی کوی تو، هر آنکس که بیاید  ***  از قبله ی ابروی تو در عین نمازست

---------------------------------