سنگر 1 ؛ اولین محفل ، در سنگر یاران شهید

روز 26 مهرماه سال 91 تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

میهمان شهدای غواص در سنگرشان بودند

بعد از روایت زندگی شهدا ، که در حقیقت بندگی خدا بوده

سئوالاتی مطرح که با استعانت از شهدا و به مدد توجهشان پاسخ داده شد

جالب توجه اینکه

در دل نوشته های اونا جمله ای به چشمم خورد، که به بزرگی و مقام دوستان شهیدم غبطه خوردم

سلام

راستش رو بخواین ، من اولین باری که حرم رفتم رو کاملا یادم هست

احساس خیلی خیلی خاصی داشتم

الان هم که اومدم اینجا، بخدا قسم آنچنان احساس خوبی داشتم که

یاد اون اولین حرمی که رفتم افتادم

واقعا محیط اینجا آرام بخش و روحانی ست، حضور فرشته ها رو حس میکنم

خوش بحالتون

التماس دعا

واقعا شکر برای این مکان قشنگ

همین حضور شما ، ارادت و احترام خاصه تان، سندهای زنده، مبنی بر جاودانگی، اخلاص و معجزه ی شهیدان است