شلیک 53 ؛  جانا سخن از اعماق دل ما میزنی

این مطلب استاد و کارگردان، آقای هادی حاجتمند، است 

ما و گذشتگان و آیندگان

وقتی دانش آموز جماعت 100 صفه تو کتاب تاریخش از آق قیونلو ها تا جنگ چالدران رو صحنه به صحنه می خونه

دلش برای صفویه که چون توپ نداشتن که بتونن با عثمانی ها مقابله کنن و شکست خوردن، می سوزه

ولی چون فقط یک صفه ی آخر رو در باره ی انقلاب خونده و یک پاراگراف با واژگان شعاری درباره ی

جنگ بی نظیر در تاریخ ایران

نمی دونه کربلای 4 یعنی چی؟
نمی دونه بدن یه نوجوون در مقابل باران گلوله های چهارلول روی جاده ی خندق، یعنی چی؟
و اونوقت افتخارش میشه شاه عباس
وای بر ما که چه خیانتی بر آینده گان و گذشتگانمون کردیم

-------------------------------

روایت فابریک ، پیرو این میگه

وقتی جریان دهقان فداکار، که پیراهنش رو آتیش زد!! درکتابهای درسی ما قله ی ایثار معرفی میشه

که خوب هم هست

پس چرا، وقتی عکس تخریب چی و غواص ما رو، که روی مین منور 1500درجه حرارت، برای دفاع از تمامیت این مملکت، جزغاله شده !! بقل دیوار مدرسه میزنن

خیلی از دانش آموزان! اولیا ! مربیان ! ... اونا رو نمیشناسن و احساس غریبی به اونا دارن!!؟؟

چه کسانی ! چه دستگاههایی ! در قبال این مظلومیت ، مسئولن ؟؟؟