الگوی 44 ؛  نوع  مدیریت در جبهه

سلام

من همیشه بر این باور بوده و هستم که

  الگو قرار دادن "مدیریت جبهه " که مسئله بزرگی همچون جنگ را پیش برد

تنها ضامن موفقیت و پیشرفت ما خواهد بود

فابریک به تجربه میگوید

ما هیچ راهی نداریم، جز آنکه، برای رسیدن به استقلال وحفظ  کشور از گزند اجانب

به فرهنگ دفاع مقدس ، اقتدا کنیم

گذر از گردنه های سخت و پر پیچ و خم و رسیدن به قله، جز با استقامت وتحمل سختی ها مقدور نمیباشد

دریک سعود، همچون یک عملیات، کار سرگروه،  فرمانده، از همه بیشتر،سخت تر و موثرتر است

همه ی گروه به "مسئولین"  نگاه میکنند

یک مسئول! وکیل! وزیر! فرمانده! سرگروه!  نمیتواند در پناهگاه  راحت، درسنگر امن،  بنشیند

و از افراد انتظار عبور از موانع و سعود بطرف قله ی یخبندان را در برف و بوران،  داشته باشد

هر جا در کشور موفقیتی به چشم خورده و گروهی به قله ی پیروزی،  رسیده اند 

رد پای "روح مجاهدت" در آن دیده شده

این روزها چیزهایی که در رسانه ها و محافل در باره مسائل اقتصادی کشور میشنوم، خلاء آن روحیه احساس میشود

مشکل امروز چیزی نیست، جز کم رنگ شدن، روحیه ی فداکاری و ایثار، در بعضی افراد، خصوص مسئولین! ه

اگر در یک سعود، در یک عملیات، روح نوعدوستی حاکم نباشد!! در بحرانها، درمحاصره! فرمانده، سرگروه، تنها بفکر خودش باشد و افراد گروه از ماموریت اصلی خود غافل شوند!!  قطعا  به قله که نخواهند رسید، سقوط خواهند کرد

حال چه باید کرد؟؟؟؟ 

قرآن، تکلیف همه را روشن کرده !! ه  

تنها کوهنوردانی پیروزند، که فقط به رسیدن قله می اندیشند و هیچ چیز آنها را از راه کمال منحرف و باز نمی دارد و اگرتمام اهلشان !! همرزمانشان !! همراهانشان !! و ... خسته، ناامید و هراسان شوند و از راه حق برگردند !!!!!!!  تنها هم که باشند، به سعود خود تا رسیدن به لقاء الله، ادامه میدهند، چون ایمان دارند و اهل تقوایند

والعاقبه اللمتقین

-----------------------------------

امام خمینی رحمه الله علیه

وقتی کویت از ورود ایشان ممانعت کرد، و امام پشت مرز معطل مانده بودن، فرمودند

اگر هیچ کشوری حاضر به پذیرش من نشود، کشتی اجاره میکنم و در آبهای آزاد دنیا، به مبارزه ادامه میدهم

-------------------------

شهید محمد جهان آرا، زمانی که با نامردیهای بنی صدر مواجه میشه، خطاب به او میگه

شما به ما امکانات بدهی! می ایستیم!. امکانات ندهی، مقاومت میکنیم،  بهرحال ما دست از دفاع بر نمیداریم

-----------------------

کشور در سایه ی این روحیه حفظ شد