عبرت 41 ؛

کتاب روایت دلبری

بقلم استاد محمد خسروی راد

مجموعه ای از روایتهای فابریک جنگ و تجربیات سرباز کوچک وطن 

با معرفی قطره ای از اقیانوس فرهنگ جبهه  و مرام مردان ایران

فرمانده شجاع گردان غواصی یاسین

شهید جلیل محدثی فر

اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست  ***  زبان خموش  ولیکن  دهان پر از عربیست

هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه  ***  کنون که مست خرابم  صلاح بی ادبیست

*********************************************


برای تهیه این کتاب و آثار دیگر نویسنده معاصر آقای سعید عاکف. از سراسر کشور فقط با این شماره ها تماس بگیرید

مشهد. چهارراه شهدا. پاساژ فیروزه .طبقه پایین.پ 1/16 انتشارات ملک اعظم- 9155212549

تلفنها 0511-7246169-7252635

فکس0511-7265097

ص پ476-91735