انتقاد 31؛ زینب 1

ببخشید. اشتباهی پیش اومد. مطلبتون پاک شد
خیلی حیف شد
اگه جایی ذخیرش کردید لطفا همونو دوباره بذارید

جواب
سلام
 خوندم، ولی منظورتونو زیاد متوجه نشدم
اگه به این پست شماره 33انتقادی دارید! حقیر به مطالب این پست هیچ اشکالی نمیبینم!!!ه
هر چی هست! صفا و عشقه، اخلاصه
پس لطفا در ذیل هر پست ، اگه نظری ،مطلبی . حرفی . انتقادی . پیشنهادی هست ! مرقوم بفرمایید
یه لطف دیگه هم به این پیرمرد بکنید و اون اینکه مصداقی حرف بزنید! در کلی گویی، هیچ چیزی روشن نمیشود
از توجهی که خواهید فرمود ، ممنون و متشکرم