ماموریت 21 ؛ دانشجویان پیام نور اراک

روز سوم محرم 1434، 28 آبانماه 1391

مشهد مقدس - گلزار شهدا

بیاد علمدار کربلا

بر مزار فرمانده گردان غواصی یاسین- آقا جلیل عزیز