عبرت 43 ؛                                             راه اباعبدالله الحسین علیه السلام = سیره یاران شهید

کربلا، الگوی همیشگی ماست، کربلا، مثالی است برای اینکه در مقابل عظمت دشمن، انسان نباید دچار تردید شود

مردان ثابت قدمی که، ابهت دشمن، موانع پیچیده، میادین مین، استحکامات و سنگرهای محکم دشمن، هیچ تزلزلی در اراده آنها ایجاد نکرد

و هر چه بر سپاه عمرسعد، افزوده میشد، عزم و اراده مبارزه در آنها افزون میشد

پشت سر امام خود تا آخر ایستادند