ماموریت 22؛ مجاهدت رمز کمال شهیدان

مزار مرشد، فرمانده لایق، معلم عملی انسانیت و اخلاق

شهید جلیل محدثی فر

 

طلاب مدرسه علمیه شهید صدوقی قم و

دانشجویان اردوهای جهادی قرارگاه امام هادی علیه السلام

دوازدهم آبان ماه 1391

شهدا ، در سایه ی ایمان به خدا و باورهای الهی، سختی ها را تحمل کردن

شهدا، از کار و تلاش چند مرحله بالاتر رفته بودن، اونا اهل "مجاهدت" بودن !! اهل مبارزه بودن !! دائما با نفسانیات و شهوات و لذتها، حتی لذتهای حلال ! میجنگیدن ،آنهایی که بی رویه از حلالها استفاده میکنند

اهل کم خوری و کم خوابی نیستن!ضمانتی نیست که درمواقع روبروشدن با حرامی،صرف نظر کنند!چون تربیت نشدن

شهدا ، درترک حلالها تمرین کردن، که درزمان روبرو شدن با حرام، به راحتی میگذشتن

من بارها این تمرینات دوستان شهیدم رو شاهد بودم

نمیگم غذا نمیخوردن، اما دیرتر از همه بر سرسفره مینشستن...ترمز شکم رو قوی میکردن

این یک نمونه کوچک بود

در بهره گیری از هر رفاهیات حلالی، پتوی خوب! آب میوه ی سرد! و... قدری مکث میکردن، فکر میکردن، که آیا حتما باید از این رفاهیات استفاده کنند!! بعد که به نتیجه میرسیدن، به اندازه ی رفع نیاز !! آنهم بعد از همه، جزو آخرین نفرات بودند

این همان رمز موفقیت شهدا و شیخ انصاری ست، که در کنار جهاد رزمی و تحصیل علم  برای خود داشتند

مبارزه و تهذیب

این راه و سیره عملی شهدا ..... بسم الله