ماموریت 23 ؛ انشاء امروز - هنر شهدا

دیدن این نونهالان پاک، در روز یازدهم محرم.بدون قرار قبلی، هدیه شهدا بود به خادمشان.اتفاقی میمون

--------------------------

دوش میگفت که دلبر همه رویست و ریا  ***  بجز از خاک درش با بود بازارم

دانش آموزانی که آمده بودن تا شهدا را بیشتر بشناسن

ذهنها همه آماده، دقیق گوش میدادن

مزار شهید برونسی

همون عبدالحسین بنایی که درسایه ی دین داری ، تقوای الهی و گذشتن از هستی خود، به مدال قهرمانی دست یافت، قهرمانی که راه مبارزه با شیطان را به ما آموخت، امروز دانش آموزانی که، سالها بعد شهادت او پا بدنیا گذاشته اند، بر گرد مزارش پروانه وار میچرخند

قرار است موضوع انشایشان شهدا باشد

باید دست آن معلمی که، دست پاک این نوجوانان را در دست شهدا میگذارد، بوسید