سنگر 3 ؛  سنگر و کلاس درس

روز ششم آبان 91- طلاب قم

آمده ایم تا درس عملی اخلاق و معرفت را، از سیره شهدا، بیاموزیم

آنچه ما در کتب علمی و دینی میخوانیم، شهدا به آن عمل کردن

-----------------------------------------------------------------------------------

روز 11 آبان 1391

از دانشگاه  امام صادق علیه السلام  آمده ایم تا غواصان شهید دانشگاهمان را بیشتر بشناسیم

میگفت:اون انگیزه ای که شهدا رو از پشت میز دانشگاه به سنگرهای جبهه كشوند! امروز بیشتر مورد نیازه

غواص شهيد حميد غفوري، از دانشجويان دانشگاه ما بود

شهيد غفوري، به هیچ چیز دنيا توجه نکرد، جز به انجام تکلیفی که امام جامعه اسلامی، معین کرده بود

-----------------------------------------------------------------------------------

روز 23آبان 91

نوجوانان طرقبه بودن، دو روز قبل از محرم، چنان با حس حال و ابراز نگرانی حرف میزدن

چرا تو هیئتها کمتر از شهدا حرف میزنن!! آخه اونا مگه راه امام حسین علیه السلام رو نرفتن !!؟؟

میخواستن توی این ماه یه کاری بکنن

باید میبودی و حرفای اونا رو که خیلی از سن و سالشون جلوتر بود، میشنیدی

به صفا، صداقت و معرفتشون غبطه خوردم

جای خیلی از بزرگا خالی بود!!! البته میدونم هیچگاه جای خالی بزرگا ... کنار کوچیکا پر نمیشه!! هیچگاه

عین همون جونایی بودن که زمان جنگ، پشت خاکریز، جوش کمبود مهمات رو میزدن، غصه میخوردن 

تمام حواسشون به دشمن مقابل بود

حتی زمانی که مجروح میشدن، روی برانکارد، دوستاشونو به مقاومت دعوت میکردن

 

----------------------------------------------------------------------------------

روز 24 آبان 1391

آقای علی آرام، فرمانده گردان غواصی نوح - آقای عفت پناه-آقای خویشاوندی

آقای آرام كه روزی این جوانان بود و او رو شهدا فرستاده بودن، چون هیچ برنامه ریزی از قبل نشده بود

پای روایت هایش نشستیم

از نیروهایش گفت، ازغواصان مظلوم، از نوجوانانی که مثل شماها بودن

در نگاه اول وقتی جثه ی کوچيک اونا رو میدیدم، فکر میکردم کاری تو جبهه ازشون ساخته نباشه

ولی وقتی پای کار کردن می افتاد، از همه کاری تر و فرزتر بودن

خیلی از بزرگترها به اونا که نگاه میکردن خجالت میکشیدن، کم بیارن

همین غواص نوجوان، شهید ناصر آزادفر، که عکسش رو همه شما دارین میبینین، یکی از همونا بود

اگه تو ماموریتها اونا رو کم به حساب می آوردیم، ناراحت میشدن، چون اعتماد به نفسشون خيلي بالا بود

ماموریتهای سبک رو نامحسوس بهشون محول میکردیم و الا