انتقاد 32؛ زینب 2

توقعی ام نداشتم آلان مثه بقیه جوابه نظرمو ببینم !!!!!!!ه
از قدیم گفتن که حرف حساب جواب ندارررررررررررررررره

جواب

هیچ وقت در زندگی تون در هیچ موردی زود قضاوت نکنید، مثل الان
من بعد از یه هفته ای که مسافرت شهرستان بودم الان برگشتم و نظرات رو دارم میخونم و جواب میدم

کی گفته حرف حساب جواب نداره! جوابش تشکر و قدردانی ست
اگه یه نفر به من عیبمو قشنگ مثل شما بگه، نباید ازش تشکر کرد؟؟؟ پس حرف حساب، جواب داره
جوابش قدر دانیست
ضمنا اگه دیرتر شد ببخشید
مشتاق نظرات و راهنماییهایتان هستم
زنده باشید