شلیک  63؛ اسلام مظلوم

دین اسلام، که صدها قرن از بعثتش میگذره، چرا نتونسته تمام کره زمین رو بگیره!!؟؟

صاحب دین که خودش خالق هستی ست!! مافوق همه قدرتهاس! پس چرا!؟

دستوراتشم که، همه در راستای عقلانیت و فطرت پاک انسانهاس

آسون ترین! زیباترین! کاربردی ترین دین! برا تمام بخشهای زندگی ست

پس چرا در زندگی من نهادینه نشده !!؟؟

با وجود اینکه منکرش نمیشم! قبولشم دارم! اما فداش نمیشم! باهاش رو راست نیستم!؟؟

از " اسلام " مظلومتر سراغ دارین!!!؟؟؟

اسلام مظلوم!! علی مظلوم!! حسن مظلوم!! حسین مظلوم و ....!!!!!!!!!!؟ چرا ؟؟؟