نظر 47 ؛ بازمانده های جنگ

سلام حاج عليرضا
آدمهايي که پشت خاکريز حماسه هاي بچه ها رو ديدند، حالا برگشته اند و همه ي افتخار ها را از خودشان مي کنند
 آن کسي که کاري هم کرده در جنگ و مشيت بر اين بوده که بماند اگر هم حرف مي زند دلاوري هاي خودش را نمي گويد و از رفقاي شهيدش مي گويد اما بعضي هاشون نه براي خودشان بلکه براي دفاع از حق ديگر رزمنده ها سکوت را شکستند و حرف زدند يکي از اونها شهيد بابانظر بود

به نام شهدا به کام بعضي ها

 <<<<<<<<<<<<<<<<<

علیک سلام
بهرحال، همه ی اونایی که جنگ رو درک کردند، ولو یک روز!!! کار بزرگی کردند
اونایی هم که شهید شدن و حسب ظاهر رفتند، به فوز عظیم و سعادت ابدی رسیدن
اونایی  هم که بهر دلیلی موندن؛ از جنگ روایت میکنن، خوشابه حالشون ، نه من! و نه شما ! از نیت باطنی اونا خبری نداریم! پس باید سکوت کرده، و خوب گوش بدیم
اما مهم این است که بازمانده جنگ، باید با روح جبهه و دفاع مقدس، زندگی کند!! با عمل ثابت کند، همنشین شهدا بوده!! مهمترازروایت کردن سیره شهدا، زندگی کردن با شهداست

یک راوی، یک بازمانده ی سرفراز دفاع مقدس، باید با عملش ، نمونه هایی از زندگی قشنگ جبهه را معرفی و ارائه کند

که بحمدالله خیلی ها اینگونه اند، و تعدادی هم اینگونه نیستن، که برای ما و نظام خیلی زحمت درست کرده اند، بدتر از همه اینکه، جوانان را دچار شبهه و شک کرده اند و چه گناه بزرگ و نابخشودنی