شلیک  64؛ متولیان پر ادعا

سلام
خوبيد
من ب -خ هستم خبرنگار سرويس فرهنگ حماسه ايسنا، اگر مطلبي داريد و يا از همرزمان اين سرداران كسي هست كه تمايل به سخن گفتن از سرداران شهيد را داشته باشد.خوشحال مي شوم با آنها مصاحبه كنم.همچنين اگر مطلبي در باره زندگي نامه و چگونگي شهادت باشد هم استقبال مي كنم
يا حق

<<<<<<<<

علیک سلام
الهی شکر ... مطلب زیاده... آب گوارا زیاده... جنگ، معدن گنجه
اما کو تشنه ای که دنبال آب زلال باشه!!؟؟
اگر هم یه تشنه ای پیدا بشه، نشسته و میگه بهم آب بدید!!!!!!!  اوهم تشنه نیست
چون تشنه، بدنبال آب میدود
مخلص بختیاری عزیز هم هستم
الهی قربونت برم، خب پا شو بیا، از نزدیک ببینمت، انداز وراندازت کنم
ببینم چند مرده حلاجی!! ایسنا چیه!! شما کی هستی!!!!؟

الهی من قربون اون فرهنگ مظلوم حماسه برم ! با این خبرنگار باصفاش
کجایند متولیان جار و جنجالی!! پر ادعای!! فرهنگی، که ببینن غربت، فرهنگ دفاع مقدس را!!؟؟

یه دانشجوی دانشگاه! از وقت خودش زده! با عشق بدنبال مطلب حماسی ست