شلیک 68 ؛  ابهت و جبروت قوه قضاییه

شبکه 1 سیما ساعت بیست مورخه 29 آذر 1391

صحنه های زورگیری را که در ملاءعام، در روز روشن، درانظارعموم، اتفاق افتاده بود، نشان داد

شخص زورگیر، خیلی راحت، انگار داشت فیلم سینمایی بازی میکرد، چهارپنج نفری میریختن سر یه نفر، با چاقو!! با قمه!! تهدیدش

میکردن!! هر چی داشت ازش میگرفتن!! بعدهم ، میپرید تو ماشین! یا ترک موتور و متواری میشدن !!به همین راحتی

مردم رهگذرهم  از کنار صحنه، نگاه نگاه میکردن !!! و رد میشدن

عجیب تر اینکه

وقتی هم زورگیرها فرار کردن!! هیچکس جلو نیومد!! طرف روی زمین ولو شده بود!! در حالی که لباساش پاره شده بود!! بلند شد، چند

لحظه ای سرجاش نشست!! دور و برشو انداز ورانداز کرد!!! دید انگار نه انگار ! هر کس به راه خودش داره میره!!!!!! پا شد لباساشو یه

تکونی داد و.........ه

من که داشتم داغون میشدم

آخه این صحنه ها رو فقط تو برنامه "رازبقا" دیده بودم!! که چند درنده میریزن سر یه آهو

نمدونم مسئولین قضاییه دیدن!؟ یا نه!؟

ایشالله که ندیدن!! و خبر ندارن! چون وای به حالشون! روزقیامت، اگه کاری نکنن

من که تا این صحنه هارو دیدم، دیگه غذا نخوردم! آخه فقط مواقع سفره پهنه، جلو تلویزیون میام ودرهمین حین، تماشا میکنم ! از

شانس بد ما، تا زدم کانال 1، اینا رو نشون میداد!!! حالم به قدری گرفته شد و کفری شدم!! که با دست کوبیدم به زمین

بابا ... لامسبا ... اینجا ایرانه