درس 31 ؛ مقتل یاسین


کتاب حماسه یاسین

انتشارات سوره مهر.وابسته به حوزه هنری.تلفن۵-۶۶۴۶۰۹۹۳

حائزرتبه اول چهارمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس وبرنده لوح تقدیر آثار ادبی دفاع مقدس و برنده

ممتاز ادبیات دفاع مقدس در جشنواره ایثار ادب پایداری سال ۱۳۷۹

کتاب حماسه یاسین

 نوشته یکی از یادگاران باصفای  گردان غواصی یاسین

بسیجی مخلص ، حجه السلام سید محمد انجوی نژاد

روایت حماسه ی غواصان گردان یاسین در عملیات کربلای ۴و۵

حماسه ای که تنها یک اتفاق نبود ، یک امتحان بزرگ الهی بود

داستان مردانی که در تاریخ و زمان ما میزیستند ...

آنها که حجت را بر همه ی مدعیان تمام کردند و راه هر بهانه را بستند

کربلا و عاشورا را ملموس ساخته و عینیت بخشیدند

راه حق را به انسانهای تاریخ شناساندند

گرچه باورش مشکل است اما با دیدن عکس و روایت شهیدان میشود

فهمید که آنها چقدر بزرگ بودند

باشد که ما هم حافظ آرمانهایی باشیم که آنها خونشان را برای آنها ریختند و امروز هر

چه داریم در سایه آن رزمها ، فداکاریها و اخلاصهاست

خدایا، ما را مدیون آنها مگردان  و در ادامه ی راهشان ثابت قدم بدار