الگوی 1 ؛ مقدمه

الگوهای ملموس و عینی فرهنگ جبهه و سیره شهدا ،شلمچه در شهر

بعضی بهانه میارن وبرای فراراززیربارمسئولیت وتوجیه رفاه طلبیاشون بانامردی وبی انصافی،اون همه فداکاریها،شهادتها،جراحتها،اسارتها رو ازروی غرض مرض ویاحماقت ،کوچیک میشمرن ومیگن :

ای آقا،همش از جبهه میگید،که چی .رفت وتموم شد،

ما هم اگه اون زمان میبودیم ،میرفتیم ،شرایط مملکت جنگی بود،خٌب بایدم میرفتن. توی جبهه هم که حلوا پخش نمیکنن،یه تیری،ترکشی میومد میخورد به آدم، حالایامجروح یا معلول ویاهم میمُردی،

این که دیگه پرچم بلندکردنُ،هی ازشهدا تعریف کردن نداره.

اگرچه مطمئنم اینجورآدمای بی انصاف اگه همون زمان هم میبودن نمیرفتن

من میگم :نمیخوادمثل شهداکه ازهمه هستی گذشتن باشید،حق هم دارید چون درک فرهنگ جبهه وعاشورا فهم ومعرفت بالایی میخواد

حالاکه نمیتونیدمثل شهدا باشید! در راه اونا، باشید

اگه عاشق نیستید،عاقل که هستید؟ کارخوب وبد رو که تشخیص میدید! 

نمونه هایی رو تو این بخش خواهم آورد، فعلا شهدا رو  بیخیال شید!

بسم الله ، بفرمایید .

این گوی و این هم میدان