عبرت ؛ 50  چهارشهید

متن ذیل توسط آقای معدولیت، وصول شد. که جهت اطلاع دوستان اینجا آوردم

سلام/وبلاگ شهیدان حمید ، مجید و وحید غفوری و شهید ساجدی  را مدتی است راه اندازی کردیم /پیشاپیش حضور شما را در جمع میهمانان این وبلاگ ارج مینهیم/منتظر نظرات خوب و ارزشمند و تاثیر گزار شما هستیم.
www.4shahid.blogfa.com

-------------------------------------

خدایا، زهمسنگرانم، جدایم مکن

دسته ی گل، شهیدان

وحیدغفوری-تخریب چی-عملیات عاشورا-منطقه میمک-پاییز1363

مجیدغفوری-تخریب چی-خرمشهر-قبل عملیات کربلای4-زمستان1365

حمیدغفوری-غواص-عملیات کربلای4-چهارم دیماه 1365

-----------------------------------------------
شهیدان والا مقام غفوری ها و ساجدی، ستارگان درخشان آسمان هدایتند

در پستهای بعد از کرامتهایشان خواهم نوشت

   !!!!!!!!!!!!!! چهار شهید !! ازیک خانواده!! تقدیم به اسلام، نظام و به وطن
ما چه گندمی در این دیگ ریخته ایم ***  که قابلمه بدست، پای دیگ ایستاده ایم!!؟؟