پست 55؛ زینب21  زائر امامزادگان کاشمر

پیرو زینب 19 که قولشو داده بودم

این سفر کاشمر... عجیب بود... با همه سفرای عمرم فرق داشت... خیلی با برکت بود .. خیلی

در بدو ورودم به کاشمر در ظهر دهم دیماه 91

به حرم امامزاده سید مرتضی مشرف شدم، به محض ورود صدای قرآن و اذان از گلدسته ها بگوش رسید، نماز رو به جماعت خوندم

من احترام ویژه ای به اینجا میگذارم ... علاوه بر اینکه امام زاده است و حاجتهای زیادی برآورده کرده و در کشور خیلی مرید داره

من در این فضا سالها خدمت کرده ام و اینجا با شهدای زیادی بودم

در جوار این حرم، سالهای جنگ، پادگان آموزشی بسیجیان بود...چه جوانانی که از سراسر کشور آمدن. آموزش دیدن و رفتن جبهه .... شاید خیلی هاشان شهید شده باشن،  مثل همین بچه های شمال ... هیچ خبری دیگر از آنها ندارم

امامزاده سید مرتضی. در جوار پادگان آموزشی- زمستان 1362

شهید مجتبی مطیع

سالها بعد جوانانی از همان جنس، با همان صفا، پا رد پای اونا گذاشتن 

----------------------------------------------------------------

همان شب با فرمانده دوست داشتنی ، مخلص و متواضع ام...درشهر خودم، تومراسم همسنگرانم، غواصان و تخریب چیان شرکت کردم

سرداری که هنوز بر قلبم فرماندهی میکند ... دلها را به ساحل اروند برد

------------------------------------------------

دوستان وهمرزمانی که بیست سال بود، خیلیهاشونو ندیده بودم، دیدم ... اول نمیشناختم، سر و صورت ها سفید شده بود، اما با همون روحیه ی پشت خاکریز و جبهه.... برای همه شون آرزوی شهادت و عاقبت بخیری کردم، امید که مرا هم شفیع شوند

پیش دوستان شهید و مجید و پدرم که کنارش هست رفتم و سلامت رو رسوندم

مجید و محمدرضا با هم پسر عموین - من با محمدرضا هم کلاس بودم- یادش بخیر، چقدر شر و شور بود

رفت سربازی، تو کردستان کومله های ضدانقلاب زدنش ....... خوشبحالش

زَن عَمُو در فراق محمدرضا  اوُن قَدر اشک ریخت، که  مدتی بعد پیش پسرش رفت!!!  طولی نکشید عموهم رفت!!ه

الان هر سه نفرشون کنار هم آرمیده ان

عجیب تر اینکه، من خیلی کاشمر میرم و رفتم به دست بوسی مادر

اما نمیدونم چه سری بود، ایندفعه ...... مادر لباسای مجیدرو آورد و به من هدیه کرد!! گفت: بذار تو سنگر غواصان

نمدونم چه سری بود... حتما مجید بهش الهام کرده..... آخه این دفعه که رفتم کاشمر، حامل یه سلام بودم از یه تازه وارد

آیا نباید مجید یه طوری ملموس جواب بده!!! از این واضح تر

بهترین هدیه در عمرم