باسلام و ارادت

و عرض تبریک ولادت قله ی محبت و زیباییها

حضرت محمد مصطفی صل الله و امام جعفر صادق علیه السلام

 همزمان با این ایام مبارک، قالب وب سایت تعویض و بخش رسانه، راه اندازی گردید

منبعد بیشترین توجه به بخش رسانه خواهد شد، تا درسهای جبهه و تاریخ جنگ، بطور شفاهی بسمع شما خوبان برسد

بخش تریبون آزاد، بدون ثبت هیچ مشخصاتی از شما، حرفهایتان را به ما میرساند

پاسخ به سئوال و رفع شبهات افراد برایمان مهم است. نه مشخصات فرد

هر چه دل تنگت میخواهد، بگو

حقیر بر این باورم که، سئوالات در ذهن، قبل از تبدیل شدن به یک تفکر باید پاسخ داده شود

باشد که مقبول شما و مورد رضایت حضرت حق  واقع گردد