سلام

جابجایی و اسباب کشی این کارا رو هم داره

ما توی جبهه، دائم خونه بدوش بودیم، هنوز درست و حسابی جا پامون محکم نشده بود. باز راه می افتادیم یه منطقه دیگه

الان هم مثل زمان جنگ، هر روز یه روش دیگه

اگه تاخیر میشه. اگه دیر اصلاح میشه. اگه بهم ریخته ست

دست دلبریان نیست! همه زیر سر همین جووناست

صبر کنید. درست میشه