سلام علیکم... فرا رسیدن بهار طبیعت . عید نوروز را تبریک عرض میکنم... امید که حالمان به بهترین نوع متحول و بهتر از قبل شود... بهترین. ملموس ترین و عینی ترین تحول را در شهیدان شاهد بودیم... فکر میکردن... از کجا آمده اند! چکار میکنند! به کجا قرار است بروند! بر این اساس برنامه زندگی . رفتاری و کرداری خود را تنظیم کردن... دلیل صبور بودنشان در مشکلات . دلیل پشت پا زدنشان به لذات حرام و حتی گاهی حلال. فقط همین نگاه و جهان بینی شان بود. فقط..... آرامش. صفا. بهشت. رسیدن به لقاء الله جز در این روش نیست..... از خدا میخواهم به همه ی ما اون اراده را بیش از پیش عنایت فرماید

درضمن. از تمام دوستانی که زحمت میکشند. لطف میکنند. برای حقیر، پیامک ارسال میفرستند. کمال تشکر را دارم. همه را میخوانم  و لذت میبرم ، اما اگه جواب نمیدم، دلیلش بی توجهی نیست. هم فرصت نمیکنم. و هم تعداد خیلی زیاد است. لذا مرا عفو بفرمایید