سلام بر ملت عزيز و سربلند جمهوري اسلامي ايران

سلام بر جوانان مومن بانشاط. سرزنده و  فهيم

پيروز انتخابات،  ملت ايران است

انتخابات در نظام اسلامي.براي كانديداها.برد و باخت نيست.يك رقابت صحيح سياسي ست براي اداره جامعه.ه

انجام تكليف است . قبول يك مسئوليت سنگين. كه اگر مردم به دوش كسي نگذاشتند بايد خوشحال شود

كه اگر نگاه و باور اين باشد. سعادت است

**********************

رهبر معظم انقلاب فرمودند: بايد رقابتها تبديل به رفاقت شود

بحمدالله انتخاباتي آزاد. نماد مردم سالاري. آزادي. دمكراسي و بهترين الگوي اداره ي جامعه را، نظام اسلامي ايران،بدنيا ارائه كرده

بايد همه با هم . با تمام اختلاف سليقه هايي كه داريم. در كنار هم .متحد و يكپارچه تحت رهبري امام جامعه اسلامي كشور رو آباد و

اهداف بلند انقلاب رو به پيش ببريم