سلام عليكم

و اما اول چند گلايه با رجول اصولگرا.اگر چه اين خط كشي ها رو باور ندارم اما چون مرسوم شده.مجبورم نام ببرم

 خداوند بشما بزرگواران8سال فرصت داد. اما كمك حاج محمود نكردين !! علي رغم تاكيدات مكرر رهبر،باهاش همكاري نداشتين!!

لجبازي كردين!! 8 سال و بعضياتون 4سال چوب لاي چرخش گذاشتين!! تخريبش كردين! تو حل مشكلات كشور تنهاش گذاشتين

نهايتا به دامن مشايي فراريش دادين!!! و اين اواخر با سياه نمايي برعليهش فضا رو تيره كردين!!تو مناظره ها هيچ حرفي از زحماتش

نزدين!!! ه

من ضعفهاي حاج محمود رو  در كنار خدمات فوق العاده اش كاملا قبول دارم... همه به قوتهاي او اعتراف داشته اند  

و اما از همه عجيب تر موضع بعضي حجج اسلام بود!! وقتي باهاشون صحبت ميكردم، ميفرمودن

بگذاريد كسي بيايد كه به دنياي مردم برسد !!! و ما به دين مردم

   گفتمان احمدي نژاد را ، كه مهمتر از خودش بود !در اذهان زير سئوال برديد! از مقاومت نگفتيد

خلاصه اينكه همه دوستان برا جذب راي از رفاه گفتن، خواسته يا ناخواسته دولت رو زدن! كه درحقيقت،خودزني كردن

فرمايشات رهبري تو بحثها متاسفانه به حاشيه رفت

 همه وعده، نان و آب.جهيزيه.مسكن.شغل، بيمه درمان.حل دوساله مشكلات.با قسم به شرف رزمندگي!ميخواستين عقب نمونيد 

اما اين مردم فهيم  توجهي به وعده ها و حتي تبليغات ده ساله شما نكردن

حالا توقع داشتين... گفتمان انقلاب! مقاومت! راي بياره !؟

 طي اين "سالهاي بعد جنگ" چقدر گفتمان دفاع مقدس، مقاومت و معنويت را، كه رمز پيروزي ملت است،ترويج داديد!؟

رهبرمعظم فرمودند:هيچ ابزاري جز مقاومت نداريم. بسمتي برويد كه دشمن را نااميد كنيد وقتي نااميد شود كوتاه مي آيد

رسانه ي ما كدام فيلم. كدام سريال را جهت تبيين روح "مقاومت" براي تسكين و روحيه مردم ساخت!؟

كدام برنامه تحليلي را در باره مقوله مقاومت، تحريمها، شرايط دنيا، مذاكرات هسته اي و.... براي مردم گذاشت!؟

همه از بعد جنگ. خواسته يا ناخواسته . مردم رو طرف دنيا طلبي. تجمل گرايي هل داديد

اين مردم همانهايي هستند كه 8 سال پيش، از اصلاحات برگشته و بشما رو آوردن 

ما در زمينه نهادينه كردن فرهنگ انقلاب و مقاومت درست عمل نكرديم! كار ريشه اي نكرديم

كاش ، بفهمند آنان....و از اشتباهات گذشته توبه كنند آنان... و براي 4 يا 8 سال آينده كار كنند! آنان.ه

بفرماييد بسلامت

************************************************

و اما طرفداران

اين پيامكهاي. مالك برگرد.... مردم امان نامه گرفتن... امام عصر نيا..!!!شك نكنيد از اتاق فكرهاي انگليسي براي بر هم زدن افكار عمومي

تدوين شده ، كه متاسفانه توسط دوستان غافل و.... ترويج ميشه... حقير، استفاده ابزاري از وقايع تاريخ اسلام را محكوم ميكنم و

شديدا مخالفم... افراد را به مالك اشتر تشبيه كردن!! از مراجع هزينه كردن!!ديگري را تنها يار رهبر خواندن!! و حتي رقيب را ضد ولايت

خواندن !! همه اينها عقلا. منطقا و شرعا اشكال دارد

اتفاقا ، آنهايي كه در كنار علي بودن !! باعث شدن مالك برگردد !!!!!!!!!!!!!!!!ه

عوض اين شعارها برويد.برويم. ايرادات،اشكالاتمونو برطرف كنيم.كه بحمدالله هم كم نيست! انگشت اتهام رابسوي خودمان بگيريم

ما در عمل پيرو ولايت نيستيم

در همين انتخابات كجا ملاكهاي يك كانديد اصلح را برابر معيارهاي عقلي، ديني، و انقلابي ترويج كرديم؟

حرف و استخاره سليمان ابن صرد خزاعي ها، برايمان ملاك شد!! نه نداي هل من ناصر امام

خدارو شكر كه اين آقايون خاتمي. روحاني ها هستن و گاهي جوونا به اونا پناه ميبرن!! والا در مقابل ما مي ايستادن

**************************

و اما اصلاح طلبان. اعتدالگرايان و يا هر چه

يادتان نرود. علي رغم مقبوليتتان در سال 76 همان مردم در سال84 از شما برگشتند!!! چرا !!؟؟

و همين مردم كه در سال84 روي به اصولگرايان آورده بودن!!! امروز برگشتن!!! چرا !؟؟

مردم ما ثابت كردند. نه با اصول گراين، نه با اصلاح طلب و اعتدالگرا، اين گروه بنديها نزد مردم ما،ملاك نيست!با كسي هم رودربايستي

ندارند، هر كس در انجام وظيفه اش كوتاهي كند !! از آرمانهاي انقلاب كوتاه بياد !!! .... از چشم مردم خواهد افتاد

بياييد همه از گذشته اي كه براي هر دو گروه بطور واضح و ملموس، هر كدام" 8 سال" اتفاق افتاد!! عبرت بگيريم!! و دراين موقعيت

حساس كشور، كه رو به قله ي استقلال و بازدارندگي ميرويم .با تمام اختلاف سيلقه ها كه طبيعي هم هست

دست از دعواها و بگو مگو هاي بچگانه برداريم !! در كنار هم براي اين مردم خوب كار كنيم

به اميد روزي كه همه در كنار هم بدون تعصبات بيجا. نسبت به اعتقادات.به گرايشهاي سياسي.همديگر! خدمت كنيم

********************************

سخني هم با طرفداران

همه ما اشتباه داريم... هر كدام در زمينه اي .... هيچكس كامل نيست

اشتباه  مرا، كج فهمي ها و تند رويهاي مرا به حساب مكتب... رهبر... انقلاب... نگذار

حق رو بشناس

هزاران جوان . به خاك و خون غلطيدن. تا امروز من و شما سرفرازيم... آنها را فراموش نكنيد. كه نميكنيد

راه احمدي روشن ها كه مجاهدت صادقانه است.جلو پاي همه شماست

با تمام بي مهريهايي كه ميشود !! آن را بپيماييد

شهيد بهشتي هاي امروز. جوانان مومن و دانشمندان اين كشورند

كه مورد هجوم بدخواهان و در معرض ترور فكري و فيزيكيند

*******************************

كليپ صوتي اين مسائل با نام "عبرت 92" تا چند روز آينده. در نداي فابريك. قسمت سياسي اين سايت